Zvaniet mums: +371 27577757|E-pasts: info@voka.lv
Graudu kaltes un pirmapstrādes kompleksi2019-03-11T16:36:58+03:00

Graudu pirmapstrādes kompleksi

projektēšana komplektēšana būvniecība

Mūsu pakalpojumi

Voka SIA ir vecākais pilna cikla graudu pirmapstrādes kompleksu projektēšanas un celtniecības uzņēmums Latvijā.

Mēs spējam uzņemties un izpildīt visa veida darbus, kas saistīti ar graudu pirmapstrādes kompleksu vai atsevišķu elementu projektēšanu, komplektēšanu, celtniecību un montāžu, kā arī remontu un apkalpošanu.

Gadiem iekrātā pieredze objektu būvniecībā tieši Latvijas apstākļos, ļauj garantēt vislabāko rezultātu arī Jums.

Kalte at lielajām tvertnēmVoka piedāvā veikt graudu pirmapstrādes kompleksu projektēšanas pakalpojumu visas stadijas:

“Tehnoloģiskais projekts”

“Tehnoloģiskais projekts” rodas projektēšanas rezultātā pirms cenu piedāvājuma sagatavošanas. Tehnoloģiskā projekta uzdevums ir vizuāli parādīt iekārtu un būvju novietojumu, iekārtu izmērus, garumus, augstumus un visas tās iespējas, ko ar projektēto objektu var paveikt to ekspluatējot. Pamatojoties uz tehnoloģiskajā projektā iekļauto iekārtu saraksta, to garumiem un jaudām, tiek sagatavots cenu piedāvājums.

“Tehniskais projekts”

“Tehniskais projekts” ir dokuments, kurš ir saskaņojams būvvaldē un pēc kura vadoties tiek veikti būvdarbi objektā. “Tehniskā projekta” izstrāde ir laikietilpīgs darbs, jo tiek piesaistīts arhitekts, kurš izstrādā tehniskā projekta arhitektūras risinājumus, būvinženieri, kurš veic ēku un būvju konstrukciju aprēķinus, un izstrādā to rasējumus, kā arī projekta vadītājs, kurš arhitekta un būvinženiera darbu koriģē un uzrauga, lai abi strādātu saliedēti.

Visa projektēšana tiek veikta pamatojoties uz iepriekš izstrādātā “tehnoloģiskā projekta”, tāpēc šie abi projektēšanas rezultātā tapušie projekti ir savstarpēji cieši saistīti.

Graudu pirmapstrādes kompleksi bieži tiek būvēti izmantojot dažādu fondu līdzfinansējumu, tomēr ekspluatācijas un apkalpošanas izmaksas pasūtītājam jāsedz ar paša līdzekļiem. Tieši tādēļ lētākais ne vienmēr ir lētākais, jo ekonomējot uz iekārtām iegādes brīdī, nereti nākas pārmaksāt vēlāk – iekārtu jau lietojot. Vokas ekspertiem ir milzīga pieredze un zināšanas par vairāku ražotāju produktu īpašībām visā ekspluatācijas periodā tādēļ, komplektējot graudu pirmapstrādes kompleksus, kā arī atsevišķus mezglus, piedāvāsim tās iekārtas, kuru cena/kvalitāte būs optimāla ne tikai iegādes brīdī, bet sniegts Jums maksimālu atdevi visā ekspluatācijas laikā.

Mūsu speciālisti atrodas nepārtrauktos jaunu iekārtu un tehnikas meklējumos, apmeklē nozares vadošās izstādes un produktu prezentācijas, lai spētu piedāvāt gudrākos un mūsdienīgākos graudu pirmapstrādes kompleksu risinājumus.

celtniecībaSIA Voka veic tādus darbus, kā pamatu betonēšana, ēku apdares izbūvi, iekšdarbus, ēku nesošo un nenesošo konstrukciju montāžu, ārējo un iekšējo elektrotīklu izbūvi, iekārtu elektrovadības izveidi un visdažādāko iekārtu montāžu.

Protams, šādu objektu pieprasījums pārsniedz piedāvājumu un visbiežāk būvobjekta pabeigšanas termiņu visi vēlas viena un tā paša mēneša ietvaros, tāpēc SIA Voka atsevišķiem būvdarbu veidu veikšanai peisaista apakšuzņemējus un veic to darbu kontroli atbilstoši ģenerāluzņēmēja funkcijai.

Nereti SIA Voka tiek piesaistīts kā apakšuzņemējs kādam ģenerāluzņēmējam, kam nepieciešama palīdzība sarežģītu iekārtu uzstādīšanā, ēku konstrukciju montāžā vai piemērotākā risinājuma atrašānā tehnoloģijas istrādes un projektēšanas etapos, un nekaunamies par apakšuzņemēja pozīciju jebkura būvobjekta tapšanā.

483482095Pirms objektu nodošanas ekspluatācijā, katra iekārta tiek pārbaudīta kā tukšgaitā, tā pilnā slodzē – ar graudiem. Veicot šādas pārbaudes, iekārtas tiek sagatavotas darbam – iestatīti atbilstoši spriegojumi gan ķēžu, gan lentas transportieriem, kausiņu elevatoriem un citām tehnoloģiskajām iekārtām.
Bez katras atsevišķās iekārtas pārbaudes, tiek veikta iekārtu salāgošana sinhronam darbam – katrai nākamajai iekārtai tehnoloģiskajā shēmā jāspēj paveikt vismaz tikpat darba, cik iepriekšējai, lai nerastos pārslogoti mezgli, kas saīsina iekārtu kalpošanas laiku, un objekts kopumā būtu darboties spējīgs.

Pēc iekārtu pārbaudes un iestatīšanas, tiek veikta personāla apmācība darbam ar objektu – kalts meistari tiek iepazīstināti ar vispārējiem darba organizācijas principiem, darba drošības noteikumiem un ikdienišķām objekta ekspluatācijas un apkalpošanas niansēm.

IMG_4894Tāpat, kā jebkuram mehānismam, arī katrai graudu pirmapstrādes iekārtai nepieciešams veikt tehniskās apkopes saskaņā ar tās ražotāja dotajiem norādījumiem.

Mūsu komanda profesionāli veiks graudu pirmapstrādes objektu apkopes kā garantijas tā pēc garantijas periodā. Apkopju veikšana un savlaicīga bojāto detaļu nomaiņa ir būtisks priekšnoteikums veiksmīgam darba cēlienam graudu pirmapstrādes objektā – nenovērsti bojājumi pirms graudu kulšanas sezonas var radīt ievērojamus zaudējumus ražas laikā.
Noliktavās glabājam biežāk nepieciešamās iekārtu rezerves daļasm, tādējādi cenšoties maksimāli novērst dīkstāves risku mūsu apkalpotajos objektos.

Kāpēc mēs

  • Tieši Jūsu prasībām un apstākļiem, individuāli veidots projekts
  • Pieredze darbam Latvijas apstākļos
  • Objekti, kas būs izdevīgi visā ekspluatācijas laikā, nevis tikai iegādes brīdī
  • Vecākais, graudu pirmapstrādes kompleksu, projektēšanas un celtniecības uzņēmums Latvijā

Atradīsim Jums labāko risinājumu!

Vokas būvētie objekti kartē