Graudu pirmapstrādes kompleksi

Mūsu pakalpojumi

Voka SIA ir vecākais pilna cikla graudu pirmapstrādes kompleksu projektēšanas un celtniecības uzņēmums Latvijā.

Mēs spējam uzņemties un izpildīt visa veida darbus, kas saistīti ar graudu pirmapstrādes kompleksu vai atsevišķu elementu projektēšanu, komplektēšanu, celtniecību un montāžu, kā arī remontu un apkalpošanu.

Gadiem iekrātā pieredze objektu būvniecībā tieši Latvijas apstākļos, ļauj garantēt vislabāko rezultātu arī Jums.

Projektēšana Komplektēšana Būvniecība/Montāža Nodošana ekspluatācijā Apkalpošana

Voka piedāvā veikt graudu pirmapstrādes kompleksu projektēšanas pakalpojumu visas stadijas:

“Tehnoloģiskais projekts”

“Tehnoloģiskais projekts” rodas projektēšanas rezultātā pirms cenu piedāvājuma sagatavošanas. Tehnoloģiskā projekta uzdevums ir vizuāli parādīt iekārtu un būvju novietojumu, iekārtu izmērus, garumus, augstumus un visas tās funkcijas, ko ar projektēto objektu būs iespējams paveikt to ekspluatējot. Vadoties pēc tehnoloģiskajā projektā iekļauto iekārtu saraksta, to garumiem un jaudām, tiek sagatavots cenu piedāvājums.

“Tehniskais projekts”

“Tehniskais projekts” ir dokuments, kurš ir saskaņojams būvvaldē un pēc kura vadoties tiek veikti būvdarbi objektā. “Tehniskā projekta” izstrāde ir laikietilpīgs darbs, jo tiek piesaistīts arhitekts, kurš izstrādā tehniskā projekta arhitektūras risinājumus, būvinženieri, kurš veic ēku un būvju konstrukciju aprēķinus, un izstrādā to rasējumus, kā arī projekta vadītājs, kurš arhitekta un būvinženiera darbu koriģē un uzrauga, lai abi strādātu saliedēti, produktīvi un precīzi.

Visa projektēšana tiek veikta pamatojoties uz iepriekš izstrādātā “tehnoloģiskā projekta”, tāpēc šie abi projektēšanas rezultātā tapušie projekti ir savstarpēji cieši saistīti.

Graudu pirmapstrādes kompleksi bieži tiek būvēti izmantojot dažādu fondu līdzfinansējumu, tomēr ekspluatācijas un apkalpošanas izmaksas pasūtītājam jāsedz ar paša līdzekļiem. Tieši tādēļ sākotnēji lētākais ne vienmēr ir lētākais, jo ekonomējot uz iekārtām iegādes brīdī, nereti nākas pārmaksāt vēlāk – iekārtu jau lietojot. Vokas ekspertiem ir milzīga pieredze un zināšanas par vairāku ražotāju produktu īpašībām visā ekspluatācijas periodā tādēļ, komplektējot graudu pirmapstrādes kompleksus, kā arī atsevišķus mezglus, piedāvāsim tās iekārtas, kuru cena/kvalitāte būs optimāla ne tikai iegādes brīdī, bet sniegts Jums maksimālu atdevi visā ekspluatācijas laikā.

Mūsu speciālisti atrodas nepārtrauktos jaunu iekārtu un tehnikas meklējumos, apmeklē nozares vadošās izstādes un produktu prezentācijas, lai spētu piedāvāt gudrākos un mūsdienīgākos graudu pirmapstrādes kompleksu risinājumus.

SIA Voka veic tādus darbus, kā pamatu betonēšana, ēku apdares izbūve, iekšdarbi, ēku nesošo un nenesošo konstrukciju montāža, ārējo un iekšējo elektrotīklu izbūve, iekārtu elektrovadības izveide un visdažādāko iekārtu montāža.

Šādu objektu pieprasījums pārsniedz piedāvājumu un, visbiežāk, būvobjekta pabeigšanas termiņu visi vēlas viena un tā paša mēneša ietvaros, tāpēc SIA Voka atsevišķu būvdarbu veikšanai mēdz piesaistīt arī apakšuzņemējus un veic to darbu kontroli atbilstoši ģenerāluzņēmēja funkcijām.

Nereti SIA Voka tiek piesaistīts kā apakšuzņemējs kādam ģenerāluzņēmējam, kam nepieciešama palīdzība dažādu iekārtu uzstādīšanā, ēku konstrukciju montāžā vai piemērotākā risinājuma piemeklēšanā tehnoloģijas izstrādes un projektēšanas etapos, labprāt uzņemamies apakšuzņemēja pozīciju jebkura būvobjekta tapšanā.

Pirms objektu nodošanas ekspluatācijā, katra iekārta tiek pārbaudīta kā tukšgaitā, tā pilnā slodzē – ar graudiem. Veicot šādas pārbaudes, iekārtas tiek sagatavotas darbam – iestatīti atbilstoši spriegojumi gan ķēžu, gan lentas transportieriem, kausiņu elevatoriem un citām tehnoloģiskajām iekārtām.
Bez katras atsevišķās iekārtas pārbaudes, tiek veikta iekārtu salāgošana sinhronam darbam – katrai nākamajai iekārtai tehnoloģiskajā shēmā jāspēj paveikt vismaz tikpat darba, cik iepriekšējai, lai nerastos pārslogoti mezgli, kas saīsina iekārtu kalpošanas laiku, un objekts kopumā būtu darboties spējīgs.

Pēc iekārtu pārbaudes un iestatīšanas, tiek veikta personāla apmācība darbam ar objektu – kalts meistari tiek iepazīstināti ar vispārējiem darba organizācijas principiem, darba drošības noteikumiem un ikdienišķām objekta ekspluatācijas un apkalpošanas niansēm.

Tāpat, kā jebkuram mehānismam, arī katrai graudu pirmapstrādes iekārtai nepieciešams veikt tehniskās apkopes saskaņā ar tās ražotāja dotajiem norādījumiem.

Mūsu komanda profesionāli veiks graudu pirmapstrādes objektu apkopes kā garantijas tā pēc garantijas periodā. Apkopju veikšana un savlaicīga bojāto detaļu nomaiņa ir būtisks priekšnoteikums veiksmīgam darba cēlienam graudu pirmapstrādes objektā – nenovērsti bojājumi pirms graudu kulšanas sezonas var radīt ievērojamus zaudējumus ražas laikā.
Noliktavās glabājam biežāk nepieciešamās iekārtu rezerves daļasm, tādējādi cenšoties maksimāli novērst dīkstāves risku mūsu apkalpotajos objektos.

Kāpēc mēs

  • Tieši Jūsu prasībām un apstākļiem, individuāli veidots projekts
  • Pieredze darbam Latvijas apstākļos
  • Objekti, kas būs izdevīgi visā ekspluatācijas laikā, nevis tikai iegādes brīdī
  • Vecākais, graudu pirmapstrādes kompleksu, projektēšanas un celtniecības uzņēmums Latvijā

Vokas būvētie objekti kartē

Object locations

Locations
Locations
Graudu pirmapstrādes kompleksi