Graudu silosi ar aprīkojumu Talsos

Objekts būvēts 2 kārtās

1. Kārta graudu pieņemšanas bedre, priekštīrītājs, 2 ventilējamas pašizteces graudu tvertnes mitriem graudiem, porciju tipa kalte.

2.Kārta: 2 sauso graudu tvertnes ar ventilāciju kanālos, katra 500 tonnām, transportēšanas ražīgums 60 t/h

Kategorijas: Pirmapstrādes kompleksi

Graudu silosi ar aprīkojumu Talsos