Piedalamies dējējvistu šķirņu izpētes projektā!

Atbilstošu dējējvistu šķirņu izpēte bioloģiski audzētu vistu olu komercražošanai Latvijā, izmantojot dažādu barību, Nr. 18-00-A01612-000025

Projekta līmenis: Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie

Programma vai projekta veids: Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai

Projekta īstenošanas laiks: no 2018. gada decembris līdz 2021. gada 30. Septembrim

Uzņēmuma loma projektā: Projekta partneris

Projekta mērķis: Noteikt Latvijas apstākļiem piemērotākās un ražīgākās dējējvistu šķirnes (krosu), kas izmantojamas bioloģiski turētu dējējvistu olu ražošanai komercnolūkos, kā arī, šīm vistu šķirnēm piemērotāko un ekonomiski izdevīgāko ar bioloģiskām metodēm ražotu barību.

Uzņēmuma projekta budžets: 580 EUR

Projekta sadarbības partneri:
Vadošais partneris – SIA “Kurzemes olas”,
Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
Agroresursu un ekonomikas institūts Priekuļu pētniecības centrs,
Guntis Laicāns, 
SIA “VOKA”.

VOKA sadaļas projekta vadītājs: Artūrs Lubiņš

Piedalamies dējējvistu šķirņu izpētes projektā!