Graudu pirmapstrādes komplekss Talsu novadā

Graudu pirmapstrādes komplekss aprīkots ar pieņemšansa kausu, tīrītāju, ķēžu transportieri, kausiņu elevatoriem – 40t/h, kvadrātiskās graudu uzglabāšanas tvertnes.

Kategorijas: Glabāšana / Pieņemšana / Pirmapstrādes kompleksi / Projektēšana

Graudu pirmapstrādes komplekss Talsu novadā