Projekta apraksts

Esošā kompleksa iekārtu nomaiņa.

Tīrītājs DENIS NSD2 un divi graudu silosi PRIVE D8,00m.