Graudu pirmpastrādes komplekss Bauskā

Esoša graudu pirmapstrādes kompleksa renovācija.

Izbūvētas 2 graudu pieņemšanas bedres ar ražīgumu 100t/h.

Pieņemšanas un graudu tīrīšanas ēka.

Siltināta vadības telpa.

2 ventilējamas mitro graudu tvertnes ar pašizteces konusu 503m3 katra.

Dubultplūsmas graudu kalte DF33500 ar ražīgumu 37t/h, kurināmais – dabas gāze.

Sauso graudu glabāšanas tvertne ar 3990m3 ietilpību.

Graudu izdošanas tvertne ātrai autotransporta uzkraušanai.

Kategorijas: Alvan-Blanch kalte / Glabāšana / Pieņemšana / Pirmapstrādes kompleksi

Graudu pirmpastrādes komplekss Bauskā