Graudu pirmapstrādes komplekss Talsu novadā

Objekts būvēts 4 kārtās:

1. Kārta pieņemšanas bedre ar ražīgumu 100t/h, priekštīrītājs, 3 ventilējamas mitro graudu tvertnes ar ietilpību 320m3 katra, padeve uz kalti un angāra uzpilde.

2. Kārta otra pieņemšanas bedre ar ēku virs tās, priekštīrītājs, 3 mitro graudu tvertnes ar iebūvētu ventilējamu konusu, katra ar ietilpību 667m3, dubultplūsmas nepārtrauktas darbības kalte DF33500 ar ražīgumu 37t/h, 3 sauso graudu glabāšanas tvertnes, katras ietilpība 3100m3, ventilācija kanālos, transportieru ražīgums 100t/h

3. Kārta transportēšanas sistēma 100t/h ar  beramkravu vagonu uzkraušanas punktu.

4. Kārta viena sauso graudu glabāšanas tvertne ar ietilpību 3100m3.

Kategorijas: Alvan-Blanch kalte / Celtniecība / Glabāšana / Montāža / Pieņemšana / Pirmapstrādes kompleksi / Projektēšana

Graudu pirmapstrādes komplekss Talsu novadā