BigBag fasētājs Dobelē

Big-Bag fasētājs paredzēts dažādu birstošu materiālu fasēšanai Big-Bag maisos. Fasētājs aprīkots ar elektroniskajiem svariem un automātiski kontrolē iebērtā produkta apjomu līdz precizitātei +/- 1%. Nepieciešamo apjomu operators iestata vadības panelī.

Maisu pacelšanu un nolaišanu nodrošina pneimatiskais cilindrs, kuru kontrolē operators. Pilno maisu no fasētāja aiztransportē ar frontālā iekrāvēja, autokara vai palešu ratiņu palīdzību, atkarībā no situācijas.

Produkta padeve uz fasētāju var tikt pielāgota pēc vajadzībām.

Kategorijas: Metālkonstrukcijas

BigBag fasētājs Dobelē