Temperatūras uzraudzības sistēma graudu tvertnēm AGROLOG TMS 2500

AGROLOG TMS – temperatūras mērīšanas un uzraudzīšanas sistēma ir uzticama sistēma, kas uzrauga temperatūru graudu tvertnēs. Visa temperatūras uzraudzīšanas sistēma ir pielāgojama individuāli. Pareizi un precīzi izvietots sensoru tīkls bunkura iekšpusē, ļaus lietotājam pamanīt vismazākās temperatūras svārstības un veikt nepieciešamos pasākumus, pirms sākusies graudu bojāšanās. Sensoru līnijas savienotas ar datu kabeli, kas rūpējas par signāla pārraidi uz centrālo “nolasīšanas” staciju. Pieejamas trīs veidu “nolasīšanas” stacijas

Agrolog TMS2500 ir profesionāla temperatūras uzraudzīšanas sistēma ar pārnēsājamu rokas terminālu. Ar šo sistēmu ir iespējams pieslēgties visiem temperatūras sensoriem ciparu tīklā no vienota piekļuves punkta. Pārnēsājamais Agrolog TMS2500 rokas terminālis ir kompakta iekārta ar atmiņas funkciju un USB PC interfeisu. Vienkārši pievienojiet rokas terminālu sensoru tīklam, veiciet mērījumus un reģistrējiet tos. Visi temperatūras mērījumi no katras tvertnes un katra sensora tiks saglabāti sistēmas atmiņā un būs redzami pārnēsājamā rokas termināla displejā. Datus var pārsūtīt uz Agrolog PC2500 programmatūru, kurā temperatūras diagrammas un tabulas, tiek izveidotas, lai ļautu izanalizēt temperatūras tendences ilgākā laika posmā.

Temperatūras uzraudzības sistēma graudu tvertnēm AGROLOG TMS 2500