AGROLOG TMS 5000

AGROLOG TMS – temperatūras mērīšanas un uzraudzīšanas sistēma ir uzticama sistēma, kas uzrauga temperatūru graudu tvertnēs. Visa temperatūras uzraudzīšanas sistēma ir pielāgojama individuāli. Pareizi un precīzi izvietots sensoru tīkls bunkura iekšpusē, ļaus lietotājam pamanīt vismazākās temperatūras svārstības un veikt nepieciešamos pasākumus, pirms sākusies graudu bojāšanās. Sensoru līnijas savienotas ar datu kabeli, kas rūpējas par signāla pārraidi uz centrālo “nolasīšanas” staciju. Pieejamas trīs veidu “nolasīšanas” stacijas

Agrolog TMS5000 ir profesionāla, pilnībā automatizēta temperatūras uzraudzīšanas sistēma ar visiem temperatūras sensoriem savienotiem ciparu tīklā, un savienotiem ar datoru, izmantojot Agrolog PC5000 Grain Guard programmu vai citu līdzīgu vadības sistēmu, piemēram, SCADA vai PLC. Ar šo sistēmu var ne tikai efektīvi novērot un uzraudzīt temperatūru graudu tvertnēs, bet arī reaģēt uz temperatūras izmaiņām, aktivizējot ventilatoru, lai saglabātu graudaugu klimatu optimālā līmenī. Agrolog TMS5000 sastāv no sesnsoru līnijas un temperatūras sensoriem, kas atrodas uzglabāšanas tvertnē un ir savienoti ciparu tīklā ar vienotu piekļuves punktu un saistīti ar datoru, izmantojot Agrolog PC5000 Grain Guard programmu. Ir iespēja pieslēgt bezvadu datu pārraidi un interneta pieslēgumu. Šī sistēma piedāvā vairākas papildus funkcijas, lai nodrošinātu augstāku drošības kontroli uzglabāšanas laikā.

Tvertņu izkārtojums Uzglabāšanas tvertņu izkārtojumā izmanto krāsu signālus, kas norāda faktisko temperatūru un temperatūras tendences. Uzklikšķinot uz katras tvertnes, iegūst Matrix kopskatu visiem temperatūras sesnsoriem un temperatūras tendencēm. Trauksmes signāli Absolūtā temperatūra un pieļaujamās temperatūras izmaiņas var tikt uzstādītas katram bunkuram atsevišķi vai arī visiem bunkuriem kopā. Ir iespēja uzstādīt iekšējos un ārējos trauksmes signālus. Graudu līmenis Lai optimizētu ventilācijas kontroli un novērstu viltus trauksmes, signālus, kas atrodas virs graudu līmeņa, var atslēgt. Ventilācijas kontrole Pieejama automātiska ventilācijas iekārtu kontrole, kas ieslēdz vai izslēdz ventilatorus. Sistēma izmanto tādus parametrus kā, piemēram, āra gaisa mitrumu, āra gaisa temperatūru, graudu temperatūru bunkurā, laika posmu, u.c. Detalizēta vēsture Pieejama statistika par visām temperatūras izmaiņām un trauksmes signāliem. Visus datus iespējams attēlot gan tabulās, gan līknēs par katru bunkuru, katru sensora līniju vai arī tikai par vienu sensoru.
AGROLOG TMS 5000