Gravitācijas galdi

Gravitācijas galdi

Gravitācijas galdi tiek lietoti, lai no līdzīga izmēra graudiem atdalītu piemaisījumus un nederīgos graudus atkarībā no to svara – tilpummasas. Nereti šī ir vienīgā metode, ar kuras palīdzību iespējams sasniegt nepieciešamo tīrīšanas un šķirošanas pakāpi, tādēļ gravitācijas separatori tiek lietoti situācijās, kurās tradicionālās attīrīšanas metodes ar gaisu, sietiem vai trijeriem nesniedz vēlamo rezultātu.

Šķirošanas process tiek veikts uz vibrējoša galda, kas pārvieto graudus pa labi uz augšu un ar gaisa palīdzību, kura plūsma ir pretējā virzienā.

Gaisa padeve notiek ar augstas efektivitātes ventilatoru palīdzību, kas aprīkoti ar gaisa filtru, tādējādi nodrošinot vienmērīgu gaisa plūsmu pa visu galda virsmu, kvalitatīvi atšķirojot gan smagos, gan vieglos graudus un piemaisījumus.

Visbiežāk gravitācijas galdus lieto kvalitatīva sēklas materiāla sagatavošanas procesā.

Gravitācijas galds JK-Machinery JGT