Graudu priekštīrītāji

Graudu priekštīrītāji

Graudu priekštīrītāji paredzēti graudu attīrīšanai pirms to uzglabāšanas mitro graudu tvertnēs vai pirms kaltēšanas. Priekštīrītāji veic graudu attīrīšanu gan ar sietu, gan gaisa plūsmas palīdzību graudiem plūstot cauri iekārtai. Mēdz būt iekārtas, kurās attīrīšana ar gaisa plūsmu tiek veikta pirms graudu nonākšanas uz sietiem un iekārtas, kurās šis process tiek veikts pēc attīrīšanas ar sietiem. Kvalitatīvākā un efektīvākā tīrīšana tiek nodrošināta ar iekārtām, kurām aspirācija ir gan pie iebiršanas tīrītājā, gan pēc nobiršanas no sietiem.

Veicot graudu priekštīrīšanu, glabājoties mitro graudu tvertnēs, graudi neuzņem mitrumu no nezāļu sēklām un kaltēšanas procesā samazina degvielas patēriņu pateicoties tam, ka nav jāžāvē nezāļu sēklas.

Priekštīrītājs Wialnia PAT-10