Apskrejošie transportieri

Apskrejošie transportieri

Apskrejošie transportieri paredzēti uzstādīšanai graudu tvertnēs ar taisnu grīdu. Tos lieto, lai izkrautu graudus, kuri ar tikai ar gravitācijas palīdzību nevar tikt izkrauti.

Tie stiprinās tvertnes centrā. Piedziņas mezgls mazāka izmēra tvertnēs atrodas virs tvertnes grīdas – tvertnes iekšpusē, lielākās tvertnēs – zem tvertnes grīdas – speciālā kanālā, kur atrodas arī transportieris tālākai produkta pārvietošanai.

Apskrejošie transportieri pēc būtības mēdz būt dažādi – gan skrūves (gliemeža) tipa, gan skrāpju tipa. Pielietojums atšķiras no pārvietojamā produkta īpašībām. Graudiem biežāk lieto tieši gliemeža tipa transportierus.

Transportiera otrā galā atrodas mezgls, kurš stumj transportieri uz priekšu, kā rezultātā tas pa perimetru esošos graudus savāc centra virzienā, līdz tie izbirst no tvertnes caur atverēm grīdā.

Centra stiprinājums parasti tiek piegādāts komplektā ar pašu transportieri. Centra izkraušanas aizbīdnis un rezerves izkraušanas aizbīdņi var tikt piegādāti kā papildus opcija un tiek pielāgoti atbilstoši tvertnes izmēriem.

Ja rodas šaubas par piemērotāko transportiera veidu – sazinieties ar mums – mēs ieteiksim piemērotāko.

Apskrejošais gliemežtransportieris Voka AGT-30