Jaunākās ziņas

31/07/2012

Graudu pirmapstrādes komplekss Talsu novadā

Graudu pirmapstrādes komplekss aprīkots ar pieņemšansa kausu, tīrītāju, ķēžu transportieri, kausiņu elevatoriem – 40t/h, kvadrātiskās graudu uzglabāšanas tvertnes.

Graudu pirmapstrādes komplekss Talsu novadā