Jaunākās ziņas

08/04/2016

Graudu kaltēšanas līnija Ventspils novadā

Esošās pieņemšanas bedres un mitro graudu tvertņu rekonstrukcija. Jaunas transportieru sistēmas izvbūve. 60t/h, graudu kalte AlvanBlanch DF6000 ar dīzeļdegvielas degli.

31/07/2012

Graudu pirmapstrādes komplekss Talsu novadā

Graudu pirmapstrādes komplekss aprīkots ar pieņemšansa kausu, tīrītāju, ķēžu transportieri, kausiņu elevatoriem – 40t/h, kvadrātiskās graudu uzglabāšanas tvertnes.

Graudu silosi ar aprīkojumu Talsu novadā