SIA VOKA informē savus esošos un topošos klientus un sadarbības partnerus, ka tiek mainīts biroja tālruņa numurs no līdzšinējā +371 63274957 uz jauno +371 27577757. Lūdzam ņemt vērā un turpmāk lietot jauno tālruņa numuru +371 27577757.

Darba laiks palicis iepriekšējais – Tehnikas tidzniecības laukums atvērts apskatei katru darba dienu no 8:00 līdz 17:00, ar pusdienas pārtraukumu no 12:00 līdz 13:00.