Precizēti apdrošināšanas atbalsta saņemšanas nosacījumi

Precizēti apdrošināšanas atbalsta saņemšanas nosacījumi lauksaimniekiem, palielinot uz atbalstu attiecināmo apdrošināšanas prēmijas daļu un maksimālo atbalsta intensitāti, paredz valdības otrdien atbalstītie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos par valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Lai lauksaimnieks varētu pretendēt uz atbalstu sējumu un dzīvnieku apdrošināšanas polises iegādes izdevumu daļējai kompensācijai, apdrošināšanas polisē ir jāparedz noteikts dalījums. Līdz šim prēmijas daļu, kas paredzēja segt zaudējumus līdz 30% no produkcijas vērtības, sedza lauksaimnieks pats no saviem līdzekļiem, un šī apdrošināšanas polises izmaksu daļa neattiecās uz MK noteikumos paredzēto atbalstu. Maksimālā atbalsta intensitāte bija 65% no apdrošināšanas polises iegādes izmaksām.

Saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos turpmāk lauksaimnieki atbalstu varēs saņemt par polisēm, kurās paredzēts kompensēt zaudējumus, ja tie pārsniedz 20% no produkcijas apmēra. Tāpat ir palielināta maksimālā atbalsta intensitāte līdz 70% no apdrošināšanas polises iegādes izmaksām.

Nodokļu parādu gadījumos būs ierobežota atbalsta saņemšana. Turpmāk atbalstu varēs saņemt lauksaimnieks bez nodokļu parāda, ja vien viņam nav noslēgta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda atmaksas grafiku un tiek pildīti vienošanās nosacījumi.

ZM arī atgādina, ka kopējais finansējums Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Riska pārvaldība” apakšpasākumā “Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija” ir desmit miljoni eiro. Ņemot vērā lauksaimnieku aktivitāti un minētos grozījumus attiecīgajos MK noteikumos, prognozējams, ka palielināsies finansējuma izmantošana un ar esošo finansējumu nepietiks. Nolūkā sekmēt lauksaimnieku iesaistīšanos apdrošināšanā, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam Uzraudzības komitejas 2018. gada 14. jūnija sēdē nolemts novirzīt papildu finansējumu divu miljonu eiro apmērā minētajam pasākumam no pasākuma “Biogāzes ražošanas atbalsts”. No papildu līdzekļiem par 500 000 eiro tiks palielināts finansējums 2018.gadā un par 750 000 eiro – 2019. un tikpat lielā mērā arī 2020.gadā.

Līdz ar grozījumiem attiecīgajos MK noteikumos plānots veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos apdrošināšanas pakalpojumu izmantošanā savu ražošanas riska faktoru mazināšanā, jo palielināsies uz atbalstu attiecināmā apdrošināšanas prēmijas daļa un maksimālā atbalsta intensitāte.

LETA

Precizēti apdrošināšanas atbalsta saņemšanas nosacījumi