Sākas pieteikšanās atbalstam uz jaunradi vērstiem projektiem lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

Sākas pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstam uz jaunradi vērstu projektu īstenošanai lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarēs, kam otrās kārtas otrajam posmam pieejamais publiskais finansējums ir 3 685 500 eiro, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Projektu iesniegumus ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma “Sadarbība” apakšpasākumā “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” otrās kārtas otrajā posmā Lauku atbalsta dienests pieņems no šodienas līdz šā gada 23.augustam.

Projekta iesniegumus otrās kārtas otrajam posmam varēs iesniegt tie atbalsta pretendenti, kuru projektu idejas apstiprinājusi Zemkopības ministrijas komisija un Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai darba grupa.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir pieci gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023.gada 30.jūnijam.

Pasākuma “Sadarbība” apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” mērķis ir vismaz nacionāli nozīmīgu uz jaunradi vērstu projektu īstenošana lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē vai tās sektorā, atbalstot tādu projektu īstenošanu, kas paredz jaunradītus risinājumus nozarē vai tās sektorā, ar iespējami plašāku potenciālo labuma guvēju loku, lai sekmētu nozares attīstību kopumā.

LETA

Sākas pieteikšanās atbalstam uz jaunradi vērstiem projektiem lauksaimniecībā un mežsaimniecībā