Ozolniekos notiks diskusija par taisnīgiem ienākumiem lauksaimniekiem

Nākamnedēļ, 22.martā, notiks diskusija “Taisnīgi ienākumi lauksaimniekiem”, aģentūru LETA informēja Latvijas Zemnieku federācijā (LZF).

Nākamnedēļ LZF biedri Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā (LLKC), Ozolniekos tiksies kopsapulcē, lai atskatītos uz pagājušajā gadā paveikto un plānotu turpmākos darbus. Turpretī no plkst.11 līdz plkst.14 notiks biedrības biedru un citu lauksaimnieku diskusija “Taisnīgi ienākumi lauksaimniekiem”, kurā piedalīsies arī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS), Zemkopības ministrijas (ZM) Valsts sekretāra vietniece Rigonda Pārsla Krieviņa un Agroresursu un ekonomikas institūta Lauku attīstības novērtēšanas daļas vadītāja, pētniece Elita Benga.

LZF valdes priekšsēdētāja Agita Hauka norādīja, ka LZF atbalsta Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojuma projektā par pārtikas un lauksaimniecības nākotni minēto, ka ģimenes saimniecībām ir nepieciešams mērķtiecīgāks atbalsts, ko var panākt, ieviešot obligātu lielāku atbalsta likmi mazām saimniecībām. Turklāt lielākām saimniecībām atbalstam būtu jābūt samazinātam, atspoguļojot apjomradītus ietaupījumus, ar iespēju dalībvalstīm noteikt atbalsta ierobežojumu. “LZF pārstāv mazās un vidējās ģimenes saimniecības un atbalsta tādus lauksaimniecības politikas nosacījumus, kuros tās var iespējami veiksmīgāk strādāt un attīstīties,” uzsvēra Benga.

Biedrībā arī informēja, ka, īstenojot izglītojošas informācijas pasākumus biedriem un lauksaimniekiem, kā arī veicinot viedu un noturīgu mazo un vidējo saimniecību attīstību, LZF pagājušajā gadā organizējusi seminārus par svarīgākajām likumdošanas izmaiņām aizvadītajā gadā un sagatavošanos Valsts darba inspekcijas (VDI) pārbaudēm. Tāpat LZF uzsākusi mācību kursu “Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību” Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”. Biedrības pārstāvji pērn arī aktīvi līdzdarbojās lauksaimnieku interešu aizstāvībā par izmaiņām likumdošanā un nodokļu izmaiņām, kā arī parakstīja nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu un aktīvi piedalījās memoranda sēdēs.

Tāpat LZF pērn pulcējusi Latvijas mājražotājus uz ikgadējo mājražotāju semināru, un sadarbībā ar tirdzniecības centru “Līgo Bazārs” atklājusi zemnieku tirdziņu Kauguros ar mērķi turpināt pārtikas ķēžu pilnveidošanu un veicināt izpratni par mājražošanas un kooperācijas iespējām. Īstenoti arī vairāki pasākumi, lai rosinātu sabiedrības izpratni un diskusiju par lauku nākotni. Turpretī, lai smeltos citu valstu pieredzi un prezentētu Latvijas jauno zemnieku saimniekošanas veidus, četri LZF jaunie zemnieki pērn piedalījās 4. Eiropas jauno zemnieku kongresā Briselē. Tāpat LZF eksperti turpināja pārstāvēt Latvijas lauksaimnieku intereses Eiropas lauksaimnieku organizācijas “Copa-Cogeca” un Eiropas Komisijas sociālā dialoga grupās.

LZF ir izveidota 1990. gadā un šobrīd apvieno dažādu nozaru lauksaimniekus visos Latvijas reģionos. LZF iestājas par apdzīvotiem un ekonomiski aktīviem Latvijas laukiem, par taisnīgām un vienlīdzīgām attīstības iespējām visiem Latvijas lauksaimniekiem, īpaši vēršot uzmanību uz atbalstu mazo un vidējo saimniecību – ģimeņu saimniecību, attīstību un to nozīmīgo lomu ilgtspējīgā Latvijas lauku sociālekonomiskā attīstībā.

LETA

Ozolniekos notiks diskusija par taisnīgiem ienākumiem lauksaimniekiem