Graudu pirmapstrādes komplekss Saldū

 • Graudu pieņemšanas bedre ar pārbraucamu režģi 4×5.5m
 • Pieņemšanas transportieru sistēma 500t/h
 • Graudu uzglabāšanas tvertnes ar pilnu venilējamo grīdu MySilo 5x2766m3
 • Graudu tīrītājs JK-Machinery PVT1020, ražīgums
  • priekštīrīšana 100t/h
  • industriālā tīrīšana 50t/h
  • sēklas sagatavošna 24t/h
 • Caurplūdes tipa dubultplūsmas graudu kalte AlvanBlanch DF37000 – 41t/h
 • Graudu atkraušanas tvertes MySilo

 

Kategorijas: Alvan-Blanch kalte / Celtniecība / Glabāšana / Metālkonstrukcijas / Montāža / Pieņemšana / Pirmapstrādes kompleksi / Projektēšana

Graudu pirmapstrādes komplekss Saldū