Graudu pirmapstrādes komplekss Durbes pagastā

 • Pieņemšanas bedre 3.5 x 10m, 45m³
 • Graudu tīrītājs JK Machinery JCM 10222
  • priekštīrīšana 100t/h
  • industriālā tīrīšana 50t/h
  • sēklas sagatavošana 24t/h
 • Mitro graudu uzglabāšana Ø6.2m Prive graudu tvertnēs ar iebūvētu konusu 260t x2
 • Caurplūdes tipa dubultplūsmas graudu kalte AlvanBlanch DF22000 – 25t/h
 • Putekļu un atsiju savākšanas telpa kaltes galā
 • Virszemes sašķidrinātās gāzes tvertnes 2x9m³ ar iztvaikotāju
 • MySilo sauso graudu uzglabāšanas tvertnes Ø12m, 1000 t x2gab, ar kanālu ventilāciju
 • Araj transportieru sistēma ar ražīgumu 60t/h
 • Graudu atkraušanas tvertne Voka VET75 75m³
 • Autosvari 60t L=18m
 • Termokontroles sistēma graudu tvertnēs
 • Iekārtu tehnoloģija ļauj vienlaicīgi veikt mitro graudu pieņemšanu/tīrīšanu, kaltēšanu un sauso graudu izkraušanu no uzglabāšanas tvertnēm

 

Kategorijas: Alvan-Blanch kalte / Celtniecība / Glabāšana / Metālkonstrukcijas / Montāža / Pieņemšana / Pirmapstrādes kompleksi

Graudu pirmapstrādes komplekss Durbes pagastā